Mozková mrtvice

Mozková mrtvice

Mozková mrtvice je cévní onemocnění patřící k nejčastějším příčinám úmrtí. Víte, jak tomuto nebezpečí předcházet?

Mozková mrtvice - cévní mozková příhoda - iktus. Jedná se o stav vznikající na základě ucpání (ischémie) některé z mozkových cév uvnitř mozku nebo jejím prasknutím (hemoragie) vlivem vysokého krevního tlaku. Mezi rizikové faktory vzniku mozkové příhody patří pokročilý věk, hypertenze, diabetes mellitus, vysoká hladinu cholesterolu a kouření.

Na postiženém jedinci je při mozkové příhodě patrné, že má problémy s chůzí a rovnováhou. Při komunikaci může působit zmateně, dezorientovaně nebo mít problémy mluvit. Může se dostavit slabost, ztráta citlivosti tváře nebo končetiny. Postižený si může stěžovat na problémy se smysly, zejména se zrakem. Příznaků je celá řada, odvíjejí se od toho, která část mozku je právě poškozena. Pokud máme podezření na cévní mozkovou příhodu, uložíme postiženého vleže naznak, kontrolujeme stav jeho vědomí a dýchání. Ihned voláme záchrannou službu.

Mozková mrtvice - příznaky

poruchy vědomí, poruchy řeči, poruchy paměti, poruchy vidění, ochrnutí, slabost, ztráta citlivosti tváře nebo končetiny, mravenčení, dezorientace, závratě, náhlá bolest hlavy



Články na téma Mozková mrtvice


Mozková mrtvice patří do témat

Adresář

Mozková mrtvice ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Mozková mrtvice

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku